Jesenski sajam - Dan voćara u Lipiku

Prijavite se za Dan voćara u Lipiku koji se održava u nedjelju 24. rujna. Prijave do 15. rujna.

Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

U Reciklažnom dvorištu Grada Lipika, 14. srpnja od 9 do 12 sati

Zakup popljoprivrednog zemljišta

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Izdavanje katastarstkih podataka elektroničkim putem

Bez potrebe dolaska u katastarski ured, elektroničkim putem moguće je podnijeti zahtjev za izdavanje katastarstih podataka, a isprave koje budu poslane na mail imaju pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerena pečatom i potpisom službene osobe.

IZDVOJENO