Poziv izlagačima za Sajam cvijeća u Lipiku

Sajam cvijeća 14. svibnja, prijavite se do 5. svibnja.

Zelena čistka u Lipiku

Subota, 22. travnja akcija Jedan dan za čišći Lipik.

Lipik se pridružio akciji Sat za planet Zemlju

U subotu 25. ožujka od 20:30 do 21:30 ugasimo svjetla.

Izdavanje katastarstkih podataka elektroničkim putem

Bez potrebe dolaska u katastarski ured, elektroničkim putem moguće je podnijeti zahtjev za izdavanje katastarstih podataka, a isprave koje budu poslane na mail imaju pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerena pečatom i potpisom službene osobe.

IZDVOJENO