Poduzetnička zona II u Lipiku

Poticajne mjere i pogodnosti koje nudimo poduzetnicima su:

1. Početna cijena m2 građevinskog zemljišta u zoni iznosi 1,00 kn.

2. Obaveze plaćanja poreza na tvrtku oslobađa se korisnik:

  • u prvoj godini rada 100%
  • u drugoj godini rada 50%
  • u trećoj godini rada 25%.

3. Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa se korisnik:

  • u prvoj godini rada  100%
  • u drugoj godini rada 50%
  • u trećoj godini rada 25%.

4. Obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađa se korisnik u cijelosti

5. Korisnik se oslobađa plaćanja obveze naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Poduzetnička zona  II površine 16,5 ha smještena je uz glavnu prometnicu  D5 na pravcu Virovitica - Okučani  i udaljena je od autoceste samo 25 km. U blizini je željeznička stanica udaljena 1 km. Do zračne luke udaljenost je 100 km i od riječne luke 85 km.

Postoji mogućnost formiranja različitih veličina parcela