Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je pod upravom gradske tvrtke LIPKOM d.o.o.

Lokacija: Ivana Mažuranića 81, 34551 Lipik (Poduzetnička zona Lipik II)

Kontakt:
e-pošta: reciklazno@lipkom-lipik.hr
telefon: +385 34 258 258

Radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak: 09:00 – 16:00 sati
srijeda: 10:00 – 18:00 sati
četvrtak i petak: 09:00 – 16:00 sati
subota: 09:00 – 13:00 sati