Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Poveznica na službene starnice Državnog izbornog povjerenstva ovdje

 

Edukacija za sve članove biračkih odbora na području Grada Lipika održat će se u

petak 24. svibnja 2019. god. u 16:00 sati

u velikoj vijećnici u zgradi gradske uprave Lipik u Ulici Marije Terezije 27