Nabava dugoročnog kredita

Naručitelj: Grad Lipik
je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Nabava dugoročnog novčanog kredita,
broj objave: 2012/S 002-0005320.
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.