Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Obavijest u vezi izrade UPU1, UPU5 i UPU6

Sukladno čl. 98 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) javni uvid za UPU 1, UPU 5 i UPU 6 traje 30 dana odnosno do 27. listopada 2016. godine.

Stručni izrađivač će izraditi izvješće o javnoj raspravi te pripremiti novi prijedlog plana za javnu raspravu.

Sve primjedbe i prijedlozi dostavljeni do 27. listopada 2016. godine obradit će se, te oni opravdani ugraditi u nove prijedloge prostornih planova.

Grad Lipik će temeljem čl. 104 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) provesti Javnu raspravu o novom Prijedlogu plana koja će trajati 15 dana, u sklopu koje će biti organizirano javno izlaganje.

 

26.10.2016. 26444 pregleda