Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Izdavanje katastarstkih podataka elektroničkim putem

Državna geodetska uprava omogućila je da se od 3. ožujka 2017. putem OSS-a (oss.uredjenazemlja.hr) i prijavom kroz sustav e-Građani elektroničkim putem može podnijeti zahtjev i da se bez dolaska u katastarske urede mogu preuzeti: kopija katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista odnosno izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća (2.2%)). Sustav iznos izračunava automatski, a korisnik u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta.

Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda. Pri obradi zahtjeva kojim se traži više različitih akata smatrat će se, sukladno članku 4. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama („ Narodne novine“, 115/16), da je predano onoliko zahtjeva koliko se akata traži.

Za izdavanje javnih isprava naplaćuje se upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama odnosno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, 8/17) kojom su propisane opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi. Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje javnih isprava ima osnove za oslobođenje od naplate upravnih pristojbi sukladno članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ili je sukladno članku 9. predviđeno oslobođenje za određena pismena i radnje, zahtjev za izdavanje javnih isprava se treba predati u nadležni katastarski ured.

Javne isprave za koje se zahtjevi zaprimaju i obrađuju u OSS-u dostavljaju se korisniku u elektronički sandučić bez pripreme i obrade zahtjeva od strane državnih službenika i bez troškova isporuke i ispisa na papiru. Za tako zaprimljene zahtjeve i izdane javne isprave nije predviđena naknada uporabe podataka sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina („Narodne novine“, 148/07, 75/09, 51/13), te se ista ne naplaćuje kada se javne isprave izdaju elektroničkim putem.

09.03.2017. 62677 pregleda