Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

Tvrtka Agro Elektrika d.o.o. kao ovlaštena ispitna stanica Ministarstva poljiprivrede poziva na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (traktorske prskalice i raspršivači) koje će se zajedno s dobivanjem atesta vršiti 14. srpnja na lokaciji reciklažnog dvorišta u Lipiku u vremenu od 9-12 sati. Cijena pregleda je definirana Pravilnikom Ministarstva Poljoprivrede (NN 140/2014) i iznosi:
-587,50 kn (470 kn+PDV) za prskalice radnog zahvata do 12 m i raspršivače(atomizere) do 10 mlaznica
-712,50 kn(570 kn+PDV) za prskalice od 12 do 18m i raspršivače(atomizere) od 11 do 20 mlaznica
-837,50 kn(670 kn+PDV) za prskalice iznad 18 m i raspršivače(atomizere) preko 20 mlaznica. Osobe koje to rade drugi put imaju popust od 50kn plus PDV.

 

03.07.2017. 13584 pregleda