Podsjetnik na obračun prireza porezu na dohodak za Grad Lipik

Na petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Lipika, koja je održana 18. prosinca 2017., usvojena je odluka kojom se uvodi prirez porezu na dohodak koji će se plaćati po stopi 10% od utvrđene osnovice.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine pa se mole svi poduzetnici da pri obračunu plaća primjene te odredbe.

 

28.12.2017. 2223 pregleda