Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća u Lipiku

Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika održana je 8. veljače, a prisustvovalo joj je jedanaest od petnaest izabranih vijećnika. Uz gradske vijećnike, sjednici su nazočili gradonačelnik Vinko Kasana, zamjenik gradonačelnika Slobodan Katunar, pročelnica Grada Lipika Veronika PrhalGordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Irena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne i turističke agencije Lira d.o.o. te županijski vijećnik Antun Haramija.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić otvorio je aktualni sat na kojem su vijećnici Grada Lipika mogli postavljati pitanja predsjedniku Gradskog vijeća i gradonačelniku Lipika Vinku Kasani, kao i predstavnicima gradskih stručnih službi.

Prvi vijećnik koji je postavio pitanja bio je Darko Derenj (nezavisni) kojeg su zanimale zgrade mjesnih odbora u Bujavici i Jagmi, odnosno namještaj koji se ondje nalazio. Gradonačelnik Kasana odgovorio mu je kako će starim školskim namještajem, koji  je nedavno zamijenjen novim, biti popunjeni objekti tamošnjih mjesnih odbora, a po potrebi će se uzeti i peć. Gradonačelnik je dodao kako će to vjerojatno biti i tema jednog od predstojećih sastanaka s mjesnim odborima. Također je istaknuo kako se ove godine planiraju raditi fasade na društvenim domovima. Drugo pitanje vijećnika Derenja se odnosilo na groblja, odnosno hoće li se groblje u Subockoj urediti i ograditi, na što mu je pozitivno odgovoreno.

Gradskog vijećnika Miju Štimca (HDZ) zanimalo je dokle je došlo proširenje ceste Antunovac – Marino Selo te u kojoj se fazi nalazi projekt izgradnje/asfaltiranja cesta u Antunovcu. Gradonačelnik je odgovorio kako je nekoliko sati prije početka sjednice Gradskog vijeća u Zagrebu potpisao Ugovor o financiranju Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, kojim je za projekt Rekonstrukcije prometnice i oborinske odvodnje CESTA N0102 u Antunovcu dobiveno oko 4.899.766,81 kuna i kako će se gledati da ove godine ti radovi budu dovršeni. U vezi proširenja i asfaltiranja ceste Antunovac – Marino Selo odgovorila je Irena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, rekavši kako je parcelacija za Antunovac napravljena, dok je za Marino Selo napravljena, ali nije provedena, tako da se jednim dijelom može krenuti u rješavanje. Sredstva su osigurana, a na redu je procedura koja nije nimalo jednostavna, dodao je gradonačelnik.

Mihaela Žili (SDP) je primijetila kako u naselju Bukovčani javna rasvjeta gori cijelu noć. Gradonačelnik je odgovorio kako dosad nije upoznat s tom informacijom te je rekao kako postoji odluka da u Gradu Lipiku javna rasvjeta gori cijelu noć dok u ostalim naseljima gori do 22 ili 23 sata. Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o. je također rekao kako nije upoznat s tom informacijom. Drugo pitanje vijećnice Žili odnosilo se na problem rasvjete na Mačkovcu. Odgovoreno je kako je ondje potrebno projektiranje s obzirom na činjenicu da tamo nikad rasvjeta nije ni bila. Isto tako je potrebna suglasnost budući da se radi o Državnoj cesti što dodatno komplicira stvar.

Ivana Plešu (HDZ) je zanimalo u kojoj fazi se nalaze projekti poput vile Savić, vile Zinke te revitalizacija parka. Pročelnica Grada Lipika Veronika Prhal mu je odgovorila kako su projekti vile Savić, vile Zinke i perivoja sastavni dio  projekta „Integrirani program obnove kulturne baštine Lipika“. Projekt vile Savić (za rekonstrukciju objekta) je gotov, za vilu Zinke se završava izvedbeni projekt unutarnjeg uređenja, a za perivoj je potpisan ugovor za projektiranje i trenutno se radi na tome. Drugo pitanje vijećnika Pleše odnosilo se na najavljene investicije  u Poduzetničkoj zoni. Odgovorio mu je Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne i turističke agencije Lira d.o.o., rekavši kako je u kontaktu s investitorima koji su rekli kako će započeti radove čim vrijeme dopusti. Djelatnici Grada Lipika i Lire d.o.o. su im pomogli u dobivanju sve potrebne dokumentacije, ali s obzirom na to da se radi o privatnim investicijama, na njima je da dovedu građevinsku mehanizaciju te započnu s radovima.

Igor Papić (SDP) je govorio o problemu HEP-a, odnosno o tome kako je malim kućanstvima, malim potrošačima limitirana priključna snaga s limitatorima te da bi trebalo pronaći neko rješenje na gradskoj ili državnoj razini za taj problem. Drugo pitanje vijećnika Papića se odnosilo na Dnevni red u kojem stoji kako će se formirati razna povjerenstva, a u prijedlozima za članove tih povjerenstava nije vidio ni jedno ime SDP-ovih gradskih vijećnika pa je  zamolio obrazloženje. Odgovoreno mu je kako su to samo prijedlozi odluka o kojima će se raspravljati tijekom sjednice.

U kojoj fazi se nalazi izgradnja mosta za lipičke vinograde pitanje je koje je postavio gradski vijećnik Bore Tutić (HDZ). Gradonačelnik Kasana mu je odgovorio kako je izuzetno zadovoljan s dosadašnjim odvijanjem radova, a Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom je rekao kako su napravljeni upornjaci s obje obale Pakre te kako izvođač radova zbog visokog vodostaja u svojem pogonu radi betonske rotaže kojima će premostiti rijeku. Rok završetka bi trebao biti u travnju, ali s obzirom na to da radovi idu u dobrom smjeru, moglo bi ranije doći do njihova završetka.

Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na točke dnevnog reda sjednice te su jednoglasno usvojili  Analizu stanja sustava civilne zaštite za Grad Lipik u 2017. godini te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. godine. Usvojen je i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Lipika (Marija Klapka Marinić, Tina Gadžić Husko, Marica Melić, Antun Haramija, Dalibor Viboh) čija je zadaća poticati i koordinirati sve aktivnosti na području Grada Lipika koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova te svojim savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću i drugim njegovim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lipika te prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika, a izglasali su i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Zvonko Novokmet, Ivan Doležal, Tatjana Papaik). Usvojen je i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za poljoprivredu i razvoj sela (Mijo Štimac, Dalibor Culak, Milan Vlajković, Bore Tutić i Darko Derenj), a odlučeno je i kako će obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lipika biti povjereno trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Pakraca. Vezano za komunalnu tematiku, usvojene su i mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada, kao i izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu. Usvojena je i odluka o otpisu potraživanja Stočarsko ratarsko mehanizacijskoj udruzi te prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Lipika. Gradski su vijećnici usvojili i Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2018. godinu koji se odnosi na preslagivanje, odnosno na preraspodjelu sredstava. Pred sam kraj sjednice usvojen je i Izvještaj o otklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći za mraz u travnju 2017. godine.

Vijećnik Pleša (HDZ) je postavio dodatno pitanje koje se odnosilo na aglomeraciju. Gradonačelnik je odgovorio kako je 1. prosinca u Osijeku potpisan ugovor koji se odnosi se na projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“, a ovih dana je u tijeku priprema javne nabave.

Vijećnik Papić (SDP) je također imao dodatno pitanje usmjereno gradonačelniku Kasani. Naime, zanimalo ga je da li je gradonačelnik upoznat s radovima koji su se odvijali na izvoru tople vode u Dobrovcu te kako su završili. Gradonačelnik je rekao kako je dan prije održavanja ove sjednice završeno mjerenje, a cijelu stvar su financirale Hrvatske vode. Spuštena je pumpa koja pumpa 13 litara u sekundi, a temperatura vode je 64 °C. Sad sve ide u daljnju proceduru i vjerojatno će biti potpisan ugovor za koncesiju.

09.02.2018. 8276 pregleda