Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini

Dodjela bespovratne potpore male vrijednost u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini za ulaganja koja su nastala od 01. prosinca 2017. godine, a odnose se na:

MJERA 1: UZGOJ CRNE SLAVONSKE SVINJE
Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta

1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada


MJERA 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara poljoprivrednika

MJERA 3: Kamata na poljoprivredne kredite

MJERA 4: Specifični program razvoja poljoprivrede

MJERA 5: Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama, ...)

MJERA 6: Umjetno osjemenjivanje goveda

14.03.2018. 11310 pregleda