Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Potpisani ugovori o dodjeli potpora u turizmu na području Grada Lipika

U maloj vijećnici lipičke gradske uprave danas su potpisani ugovori o dodjeli potpora u turizmu na području Grada Lipika. Dodijeljena sredstva u iznosu od 43.000,00 kn osigurana su u Proračunu Grada Lipika za 2018. godinu, a potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja s 2 zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja s 3 zvjezdice i 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja s 4 zvjezdice.

Sredstva za dodjelu potpora radi povećanja i unapređenja smještajnih kapaciteta, poboljšanje i proširenje postojećih smještajnih kapaciteta za 2018. godinu dodijeljena su Anici MatačićMariji BenkovićMartinu Kovačiću i Milivoju Markoviću, a tom je prilikom gradonačelnik Lipika Vinko Kasanaistaknuo kako je ovo početak provođenja programa u turizmu u pogledu smještajnih kapaciteta kako bi potaknuli ljude da se počnu baviti turizmom, ali i kako bi podignuli kvalitetu ponude.

U turističkom aspektu Lipik postaje sve više prepoznatljiv, organiziran je niz manifestacija na kojima svake godine broj posjetitelja raste što je i razlog zbog kojeg se na području Lipika ukazala potreba za povećanjem smještajnog kapaciteta.

26.06.2018. 10647 pregleda