Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2020. godini

Temeljem članka 29. Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/19, 7/19) objavljen je JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2020. godini.

 

04.03.2020. 8467 pregleda