Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Održana sjednica Povjerenstva za prevenciju kriminaliteta

U zgradi lipičke Gradske uprave 20. ožujka je održan sastanak Povjerenstva za prevenciju kriminaliteta kojemu su uz članove Povjerenstva nazočili gradonačelnik Grada Lipika Vinko Kasana, načelnik Policijske postaje Pakrac Robert Hrastić te kontakt policajac Darko Demartini.

Sukladno usvojenom dnevnom redu o stanju i kretanju kriminaliteta na području Grada Lipika tijekom 2017. godine, provedenim preventivnim aktivnostima u 2017. godini te planu aktivnosti za 2018. godinu, načelnik PP Pakrac obratio se nazočnima te iznio podatke o stanju i kretanju kriminaliteta na području Grada Lipika tijekom 2017. godine s osvrtom na 2016. godinu.

Ukratko su prezentirani podaci o vrsti i broju kaznenih djela, najzastupljenijim kaznenim djelima, vrsti i broju prekršaja, naročito prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Načelnik Robert Hrastić se osvrnuo i na prometne nesreće, najčešće uzroke prometnih nesreća te akcije koje policija provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća. Istaknuta je i problematika naleta vozila na divljač, kao i potrebe poduzimanja aktivnosti radi osvještavanja vozača u cilju smanjenja broja ove vrste događaja.

Također su izneseni podaci o broju osoba s područja Grada Lipika koji su tijekom 2017. godine odjavili prebivalište radi odlaska u inozemstvo, a isto tako je iznesen i broj odjavljenih osoba sukladno članku 12. Zakona o prebivalištu.

O provedenim preventivnim aktivnostima policije tijekom 2017. godine podatke je iznio policijski službenik - kontakt policajac Darko Demartini prilikom čega se osvrnuo na preventivne aktivnosti koje se već duže godina provode u lokalnoj zajednici, poput „Poštujte naše znakove“, „Mogu ako hoću“, „Prevencija i alternativa“ te upoznavanje građana s radom policije kroz „Dan otvorenih vrata policije“. Istaknuto je da će se navedene aktivnosti i dalje provoditi tijekom 2018. godine te su svi pozvani dati prijedloge za neke nove projekte i aktivnosti bilo da ih provodi policija sama ili u suradnji s lokalnom zajednicom.

22.03.2018. 10293 pregleda