Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Dijana Straga nova je vijećnica Gradskog vijeća Grada Lipika

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika održana je 28. ožujka, a prisustvovalo joj je trinaest od petnaest izabranih vijećnika. Uz gradske vijećnike, sjednici su nazočili gradonačelnik Vinko Kasana, zamjenik gradonačelnika Slobodan Katunar, pročelnica Grada Lipika Veronika PrhalGordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Irena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne i turističke agencije Lira d.o.o., Zdravko Vostri, direktor tvrtke Komunalac d.o.o., ravnateljice Dječjeg vrtića Kockica i Gradske knjižnice i čitaonice Lipik – Tatjana Benković i Jasna Molnar Kukić, županijski vijećnik Antun Haramija te predstavnici tvrtke 3 E projekti d.o.o.

 

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić otvorio je aktualni sat na kojem su vijećnici Grada Lipika mogli postavljati pitanja predsjedniku Gradskog vijeća i gradonačelniku Lipika Vinku Kasani, kao i predstavnicima gradskih stručnih službi. Samo troje vijećnika je imalo pitanja, a prvi se javio Vinko Strganac (HSS) kojeg je zanimalo u kojoj fazi se nalaze investicije za izgradnju lipičkog hotela te bioplinskog postrojenja. U vezi izgradnje hotela, Kursalona i Wandelbahna gradonačelnik je odgovorio kako od posljednje sjednice gradskog vijeća nema nikakvih novih saznanja. Jedino što je mogao reći jest činjenica da investitor intenzivno razgovara i pregovara u vezi čitavog tog procesa izgradnje. Što se tiče bioplinskog postrojenja, gradonačelnik je kazao kako je prema njegovim saznanjima s radom trebalo započeti krajem ožujka, ali s obzirom na zimske nepogode koje su se događale u proteklo vrijeme, najvjerojatnije je kako će taj početak radova biti malo prolongiran. Vijećnika Strganca je zanimalo i da li je Grad Lipik počeo raditi programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Gradonačelnik je odgovorio kako se s time još nije započelo jer su se čekali pravilnici, ali ovih dana će se to napraviti te je sigurno kako će se povesti i šira rasprava s obzirom na važnost poljoprivrede kao i činjenice kako se veliki dio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te većina malih i srednjih poduzeća bavi tom granom gospodarstva.

Vijećnicu Mihaelu Žili (SDP) zanimalo je u kojoj je fazi nabavka kablova u Kovačevcu te da li je u planu izgradnja kanalizacije u Donjem Čagliću. Ona je ukazala i na to kako je  mještanima koji žive u Ulici Alojzija Stepinca u Donjem Čagliću potrebna sanacija zbog poplavljenih dvorišta. Gradonačelnik Kasana je odgovorio kako nema informacija oko rasvjete, odnosno nabavke kablova u Kovačevcu, s obzirom na to da cijeli proces vodi Hrvatska elektroprivreda.Na drugo pitanje vijećnice Žili, odnosno izgradnju kanalizacije u Donjem Čagliću, odgovoreno je kako će ona biti provedena u sklopu aglomeracije, a problem poplavljenih dvorišta će također biti saniran.

Pilana, praonica, most za vinograde i groblje u Subockoj, sve to bilo je sažeto u pitanju koje je postavio gradski vijećnik Igor Papić (SDP), a konkretno ga je zanimalo u kojoj fazi se nalaze svi ti projekti. Što se tiče izgradnje praonice, gradonačelnik je rekao kako su investitori čekali ljepše vrijeme, odnosno zatopljenje kako bi se krenulo s radovima, a ista je situacija i u vezi pilane. Radovi na mostu prema lipičkim vinogradima idu svojom dinamikom te će u roku biti završeni, a na groblju u Subockoj također predstoji uređenje, uključujući postavljanje ograde s betonskim stupcima, odgovorio je gradonačelnik Kasana.

Dijana Straga (HDZ) položila prisegu kao gradska vijećnica

Ubrzo potom vijećnici su prešli na Dnevni red čija je prva točka bila Izvješće predsjednika Gradskog vijeća o stavljanju mandata gradskog vijećnika Dalibora Viboha (HDZ) u mirovanje i polaganje prisege Dijane Strage (HDZ) kao njegove zamjene. Također je usvojen i prijedlog o imenovanju Ivana Pleše (HDZ) kao potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Lipika, dužnosti koju je dosad obnašao gospodin Viboh.

Usvojen Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Lipika 2013.-2017.

Na vijeću je usvojen Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Lipika 2013.-2017. godine kojeg su prezentirali djelatnici tvrtke 3 E projekti d.o.o., koji su ga izradili. Izvješće je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru Grada Lipika, a njegov osnovni cilj je, kroz analizu stanja u prostoru i svih dostupnih pokazatelja te njihovom usporedbom, definirati primjenjivost i nedostatke postojećih prostornih planova te na osnovi ocjene stanja u prostoru dati prijedloge razvojnih mjera i preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja prostora kroz plan aktivnosti za naredno razdoblje. Izvješćem se prikazuje trenutačno stanje pojedinog područja, ali i smjer kretanja budućeg razvoja područja, poštujući zaštitu okoliša i druge prostorne vrijednosti. Dokument je izrađen na način da čim sažetije, razumljivije i slikovitije prikaže i prezentira podatke te se sastoji od tekstualnog i kartografskog sadržaja s tabličnim prikazima i grafovima obveznih prostornih pokazatelja. Prema Pravilniku, Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu, ocjenu stanja i trendove prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Mjere se odnose na ispitivanje potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja prostora jedinice lokalne samouprave, donošenje odluke o izradi novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih, kao i druge mjere i aktivnosti usmjerene ka zaštiti obilježja prostora, s ciljem unapređenja kvalitete življenja.

U daljnjem tijeku sjednice jednoglasno su usvojena i izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica Lipik za 2017. godinu te godišnje izvješće o radu za 2017. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik, a ravnateljica Jasna Molnar Kukić je u svojem obraćanju izrazila žaljenje zbog toga što gradski vijećnici rijetko prisustvuju događanjima u Multikulturalnim centru.

Na sjednici je usvojeno Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2017. godinu – Gospodarenje otpadom, kao i izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, zatim izvješće o izvršenju programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu te Izvješće o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Usvojen Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2017.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2017. godinu u čijem obrazloženju stoji kako su ukupni prihodi Proračuna Grada Lipika za 2017. ostvareni u iznosu od 23.175.156,33 kuna, što u odnosu na planirane prihode u iznosu od 28.249.818,66 kuna čini 82,04 %. Ukupni rashodi Proračuna iznose 25.127.100,97 kuna, što u odnosu na planirane rashode u iznosu od 25.608.410,00 kuna čini 98,12 %. Manjak prihoda u iznosu od 1.951.944,64 kuna nastao je iz razloga neostvarenih planiranih prihoda za provedbu projekata iz fondova EU, kao i pojačanih rashoda na pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaje za provedbu projekata financiranih iz EU sredstava. Iz 2016. godine preneseni manjak prihoda iznosi 2.641.408,66 kuna, tako da ukupni manjak prihoda na dan 31.12.2017. iznosi 4.593.353,30 kuna. Manjak prihoda iskazan na dan 01.01.2017. iznosio je 2.563.644,26 kuna korigiran je za povrat ranije naplaćenih prihoda od HZZO u iznosu od 53,38 kuna i iz Državnog proračuna RH u iznosu od 77.711,02 kuna. Gradsko Vijeće na svojoj sjednici održanoj 18. prosinca 2017. usvojilo je Plan pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Lipika u razdoblju 2018. do 2020. godine.

Usvojene su i Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Lipika, a prihvaćen je i Prijedlog Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine, kao i Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Lipiku kojim se utvrđuju okviri etičkih načela i normi ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Lipiku u skladu s postojećim zakonodavstvom, propisima i načelima odgovorne javne uprave.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2018. godinu te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima kojima upravlja Lipkom d.o.o.

Izvješće o radu Gradonačelnika

Izvješće o svom radu Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću svakih šest mjeseci, tako je jučer pri kraju sjednice gradonačelnik Vinko Kasana gradskim vijećnicima podnio svoje Izvješće o radu za razdoblje od 30. lipnja do 31. prosinca 2017. u kojem je, između ostalog,  govorio o svim aktivnostima i kontaktima koje je dosad ostvarivao i koje ostvaruje s poduzetnicima, odnosno investitorima. Gradonačelnik je također istaknuo dobru suradnju s udrugama, vjerskim zajednicama te svim tvrtkama i ustanovama koje djeluju na području Grada Lipika. Osvrnuvši se na uspješno završeni ovogodišnji Uskršnji sajam, bilo je riječi i o ostalim manifestacijama po kojima Lipik postaje sve prepoznatljiviji, kao i o sve većem broju posjetitelja koji radi njih u Lipik dolaze.

29.03.2018. 11625 pregleda