Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Telefonska linija za podršku osobama u samoizolaciji/karanteni – COVID-19

CILJ TELEFONSKE LINIJE    
      
Cilj telefonske linije za psihosocijalnu podršku je pružiti podršku osobama koje se nalaze u samoizolaciji/karanteni. Osobe koje se nalaze u samoizolaciji mogu imati poteškoća s nošenjem sa stresom te mogu imati razne reakcije. S obzirom da su osobni kontakti ograničeni te radi zaštite korisnika, djelatnika i volontera, pružanje podrške je potrebno organizirati preko telefona. Osnovni cilj linije je ublažavanje stresnih reakcija, osjećaja panike, straha, brige te jačanje individualnih resursa u nošenju sa situacijom. 
 
DJELATNICI I VOLONTERI NA LINIJAMA
 
Na telefonskoj liniji mogu biti dežurni djelatnici i volonteri prethodno educirani iz područja psihosocijalne podrške u kriznim situacijama.
 
Zbog pojačanog straha javnosti i broja oboljelih iznimno je važno pružiti podršku osobama koje su trenutno u samoizolaciji ili karanteni i to kroz pružanje informacije o učinkovitim načinima nošenja sa stresom koji im u toj situaciji mogu pomoći. Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije u suradnji s nacionalnim društvom iz Zagreba   je otvorilo  telefonsku liniju za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni. 

17.03.2020. 3818 pregleda