Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Izvođač radova mora sanirati nedostatke na nedovršenoj kanalizaciji u Poljani

Zbor mještana Poljane s gradonačelnikom Lipika Vinkom Kasanom i njegovim suradnicima iz gradske uprave, predstavnicima MO Poljana sa sadašnjim predsjednikom Vladom Stakorom te bivšim predsjednikom MO Poljana Ivanom Molnarom o nalazima obilaska izvršenih radova i izvedenog stanja na kanalizaciji u naselju održao se 4. veljače u Društvenom domu u Poljani.

Na sastanku MO Poljana s gradonačelnikom Lipika te predstavnicima investitora, izvođača, nadzora radova o nezavršenoj kanalizaciji i izgradnji pročistača u Poljani održanog 8. prosinca 2015. godine dogovoren je obilazak izvedenog stanja nezavršene kanalizacijske mreže i predaja građevinske dokumentacije radi utvrđivanja izvedenog stanja i financijske situacije. Obilazak izvedenog stanja kanalizacijske mreže u naselju predstavnika Voda Lipik(investitora), Vodoprivrede Daruvar(izvođača), inženjera Zlatka Jurića iz Ekomlaza Novska(glavnog projektanta koji je izradio projekt 2005. godine i nadzornog inženjera gradilišta), stručnog suradnika Marijana Strganca (Grad Lipik) te sadašnjeg i bivšeg predsjednika MO Poljana Vlade Stakora i Ivana Molnara dogodio se 21. siječnja ove godine, a nakon pregleda građevinske dokumentacije utvrđeno je izvedeno stanje i financijska situacija koja je prezentirana mještanima Poljane tijekom ovog sastanka.

Izgradnju odvodnje i pročistača u naselju Poljana za investitora „Vode Lipik“ d.o.o. uz sufinanciranje Hrvatskih voda za što su sredstva osigurana četverogodišnjim planom daruvarske ispostave Hrvatskih voda VGI Ilova-Pakra putem javnog natječaja dobio je izvođač Vodoprivreda Daruvar. Prema projektu Zlatka Jurića iz „Ekomlaza“ Novska i njegov nadzor radovi su započeli 2009. godine te stali u rujnu 2013. godine kada je zaključen četverogodišnji okvirni sporazum između Hrvatskih voda i Vodoprivrede Daruvar tijekom kojeg investicija ukupne vrijednosti 4,8 milijuna kuna nije do kraja realizirana te u sljedećem razdoblju nisu nastavljeni radovi zbog financijskih razloga tako da je kanalizacija u naselju ostala nezavršena, a pročistač nije izgrađen.

Nalaze obilaska te utvrđivanja izvedenog stanja i financijske situacije prezentirao je stručni suradnik gradske uprave Marijan Strganac prema kojem je dok su trajali radovi izvedeno ukupno 2.098.789,40 kn vrijednosti ukupne investicije prema potpisanoj knjizi izvođača od glavnog nadzornog inženjera Jurića, a više je naplaćeno nego što je izvedeno radova 238.644,37 kn. Kako bi podmirio utvrđenu razliku, nakon što se obračunaju količine, dogovoreno je da izvođač radova o svom trošku u vremenskom roku od 10-15 dana, ako vremenske prilike budu dozvoljavale, započne s sanacijom utvrđenih nedostataka i to uređenjem kolnih ulaza, iskopom jaraka, uređenjem bankina i podizanjem poklopaca na revizionim oknima odnosno šahtama prema zapisniku zajedničkog obilaska od 21.1.2016. „Dok se ne sanira postojeće stanje nema nastavka radova na dovršetku kanalizacije.“, zaključio je gradonačelnik Vinko Kasana.

Predsjednik MO Poljana Vlado Stakor prisutne mještane Poljane također je obavijestio o dosad poduzetim radovima hitne sanacije kolnika u Kolodvorskoj i Antunovačkoj ulici koji su izvršeni u prosincu 2015. godine te obavljenoj sanaciji krovišta i unutrašnjosti Društvenog doma. Među planovima za radove u Poljani u sljedećem razdoblju predsjednik Stakor je naveo sanaciju odlagališta kod željezničke stanice i uređenje odlagališta pored Gajeve ulice koja su nastala tijekom radova na kanalizaciji, uređenje parkirališta za automobile ispred crkve sv. Ane u Salačevoj ulici, uređenje putnih jaraka u Salačevoj ulici, uređenju puta i propusta prema lovačkoj kući, uređenju okoliša i sječi suhih čempresa na groblju te uređivanju zelenih površina oko spomenika ispred Društvenog doma i na križanju Kolodvorska-Gajeva. Gradonačelnik Kasana obavijestio je mještane kako su gradskim Proračunom za 2016. godinu osigurana financijska sredstva za obnovu Antunovačke ulice i izradu asfaltnog pješačkog nogostupa uz ulicu od Društvenog doma do željezničke stanice te asfaltiranje i proširenje Kolodvorske.

Tijekom sastanka mještani su postavljali pitanja, a između ostalog zanimalo ih je kad će početi izgradnja dječjeg vrtića te mogućnost produženog poludnevnog boravka u osnovnoj školi za svu djecu čiji roditelji rade, a nemaju kome ostaviti dijete na čuvanje kad im završi nastava. Gradonačelnik Kasana odgovorio je kako postoji građevinska dozvola i projektna dokumentacija za dječji vrtić, a čeka se na otvaranje natječaja na koje se taj projekt može kandidirati. Za poludnevni boravak u školi odgovorio je kako se ovisno o iskazanom interesu roditelja treba dogovoriti sastanak s ravnateljem škole Tiborom Nagyjem.

18.02.2016. 47132 pregleda