Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Natječaj za zakup javne površine tijekom božićnih i novogodišnjih manifestacija

Turistička zajednica Grada Lipika raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja gradskih događanja „Božićni sajam“, „Dječja predstava“, „Koncert Joks banda“ i „Doček nove godine“ od 16. prosinca 2017. do 1. siječnja 2018.

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup površine u šatoru za vrijeme održavanja gradskih događanja, od 16. prosinca 2017. –  1. siječnja 2018.

 1. PREDMET NATJEČAJA:

Zakup površine u šatoru putem prikupljanja pismenih ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja „Božićni sajam“ , “Dječja predstava“, „Koncert Joksa“ i „Doček nove godine“ od 16.prosinca 2017.– 1.siječnja 2018.

LOKACIJA:  Park u Lipiku (broj katastarske čestice – 1160/7, 1195/2, 1193/2 i 1191/2 u k.o.Lipik) u šatoru veličine 30 metara*10 metara.

POVRŠINA U M2: za vrijeme božićnog sajma 10 M2 za šank i 10 M2 za sjedeća mjesta, za sva ostala  događanja 15 M2 za šank i 15 M2 za sjedeća mjesta

VRIJEME:

Božićni sajam - 16. i 17. prosinca 2017. godine,  12-20 sati

Dječja predstava - 18. prosinca 2017.godine, 16-18 sati

Koncert „Joks band“- 23. prosinca 2017. godine, 20-03 sata

Doček Nove godine i dječji doček Nove godine - 31. prosinca 2017. godine, 15-05 sati

DJELATNOST: Ugostiteljska djelatnost, ponuda hrane i pića

POČETNA CIJENA: 1.500,00 kn za sva četiri dana

 1. Na natječaj za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja gradskih događanja „Božićni sajam“, “Dječja predstava“, „Koncert“ i „Doček nove godine“ mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.
 2. Zakupodavac osigurava šator površine 300 m2 s rasvjetom, strujom za ugostiteljsku djelatnost te 2 kemijska wc-a.
 3. Zakupodavac organizira o vlastitom trošku cjelokupni program od kojeg se ističe Božićni sajam, Dječja predstava, koncert grupe „Joks band“ te dječji doček i koncert grupe „Ritam band“ na dočeku Nove godine.
 4. Ugostitelj/zakupnik mora zakupljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Strogo se zabranjuje i kaznit će se sukladno Zakonu izlijevanje ulja i masti na zelene površine i u parku. Površine na kojima se pružaju ugostiteljske usluge moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja priredbe uz naznaku da otpad treba odlagati u vreće.
 5. Postavljanje i opremanje prostora započinje 15. prosinca 2017. godine od 10 sati, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 16. prosinca 2017. godine do 10 sati.
 6. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno do 2. siječnja 2018. godine do 12 sati.
 7. Noćno čuvanje ugostiteljskog prostora u vrijeme odvijanja programa osigurava Grad Lipik.
 8. Ugostitelj koji se ne pojavi iz neopravdanih razloga na dobivenoj lokaciji bilo koji dan odvijanja programa priredbe, platit će odštetu Zakupodavcu  u iznosu 500,00 kn po danu.
 9. U slučaju da je ugostitelju onemogućen rad zbog nepravilnosti koje je uočila neka od inspekcijskih službi, ugostitelj će zbog narušavanja rejtinga manifestacije Zakupodavcu nadoknaditi štetu u iznosu od 500,00 kn po danu.
 10. Zakupnik predmetne površine nema pravo ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.
 11. Prijave na natječaj za ugostiteljske usluge na navedenim događanjima treba slati preporučeno poštom ili donijeti osobno, zaključno do 1. prosinca 2017. godine, na sljedeću adresu:

Turistička zajednica grada Lipika, Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

s naznakom  NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ događanja u Prosincu 2017.

 1. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,
 • prijedlog ugostiteljskih usluga i opis uređenja lokacije,
 • visinu ponuđene zakupnine,
 • kontakt podatke: Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona, e-mail adresa
 1. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

 1. Po provedenom postupku natječaja Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Predsjednik turističke zajednice.
 2. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru do 5. prosinca 2017. godine.
 3. TZ grada Lipika i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije do 7.prosinca 2017. godine što predstavlja i rok sklapanja Ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj do naznačenog datuma ne potpiše Ugovor o zakupu po isteku roka za sklapanje istog, Predsjednik TZ Grada Lipika donosi odluku odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

 1. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli ugostiteljski prostor i o tome dobije pisanu obavijest i ugovor, je dužan cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun TZ Grada Lipika najkasnije dan nakon sklapanja Ugovora.
 2. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Turističkom uredu TZ Grada Lipika.

24.11.2017. 13503 pregleda