Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2020. godini

Temeljem članka 21. Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik Grada Lipika broj 2/2018) Jedinstveni upravni odjel objavio je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2020. godini, sukladno „Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine“.

 

04.03.2020. 6235 pregleda