Otvoreni natječaji za dodjelu potpora za promociju poljoprivrednih proizvoda

Nova prilika za promociju hrvatskih poljoprivrednih proizvoda - za programe informiranja i promocije potpora do 80% Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s ... više

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lipiku za sljedeća radna ... više

Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta u 2017. godini

GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/17-01/05 URBROJ:2162/02-03-03/2-17-1 U Lipiku, 16.01. 2017. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. ... više

Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture u 2017. godini

GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/17-01/03 URBROJ:2162/02-03-03/2-17-1 U Lipiku, 16. 01. 2017. Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/0 ... više

Javni poziv za finanaciranje programa i projekata udruga za opće dobro u 2017. godini

GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/17-01/04 URBROJ:2162/02-03-03/2-17- 1 U Lipiku, 16. siječanj 2017. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., ... više

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2017. godinu

GRADONAČELNIKKLASA: 400-04/17-01/02URBROJ:2162/02-03- 03/2-17-1U Lipiku, 16. 01. 2017. godineTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 12 ... više

Poziv udrugama da dostave izvještaje o sufinanciranim projektima u 2016. godini

Iz Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti pri Jedinstvenom upravnom odijelu Grada Lipika podsjećaju predstavnike udruga koji su tijekom 2016. godine proveli projekte što su sufinancirani iz gradskog proračuna da popune i dostave izvještaje o provedenim p ... više

<<2/24>>