Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Odluka Grada Lipika o raspodjeli sredstava udrugama s područja Grada Lipika

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o udrugama, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članku 48. Statuta Grada Lipika, Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2018. godinu

namijenjenih financiranju projekata udruga s područja Grada Lipika

 


Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva proračuna Grada Lipika za 2018. godinu namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata i udruga za opće dobro te projekata iz područja sporta, kulture i tehničke kulture. Odluke za sve udruge nalaze se u privitcima vezanim uz članak.

 

11.04.2018. 8681 pregleda