Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2000. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • ZDRAVSTVENO REKREACIJSKI CENTAR „LIPIK“ d.d. Lipik - za doprinosu u započinjanju obnove tradicionalne turističke djelatnosti u Lipiku;
  • Stjepan Horvat, ing. poljoprivrede, gradonačelnik - za uspješan rad i doprinos boljitku svih građana Grada Lipika;
  • DVD Antunovac - zbog dugogodišnjeg rada i doprinosa razvitku dobrovoljnog vatrogastva na području Grada Lipika;
  • HRVATSKI CRVENI KRIŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac - za dugogodišnji humanitarni rad, te brigu i skrb za mlade i socijalno ugrožene kategorije stanovništva;
  • Nikola Ivkanec, zapovjednik III Policijske postaje Pakrac - za cjelokupnu dosadašnju uspješnu suradnju Grada Lipika i III Policijske postaje Pakrac, te doprinos u očuvanju postignutog nivoa sigurnosti;
  • „PODRAVKA“ d.d. Tvornica „STUDENAC“ Lipik - za postignute visoke rezultate u proizvodnji i povećanju broja zaposlenih;
  • Mijo Štimac - za aktivno sudjelovanje u unaprjeđenju kvalitete života na selu;
  • HVIDR-a Lipika - za postignute rezultate na unaprjeđenju kulturno-sportskog života;
  • „POLJOPRIVREDA LIPIK“ d.d. Lipik - za uspješno kontinuirano poslovanje i postignute rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji.

Zahvalnicu Grada Lipika dobili su:

  • Veterani NK „LIPIK“ Lipik - za postignute rezultate pri organiziranju sportskog natjecanja, malonogometnog turnira.