Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2010. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • Drago Kuruc iz Lipika - za dugogodišnji savjestan rad na zaštiti prirode i životinja;
  • Jadranka Radonić Sirovica iz Lipika - za dugogodišnji rad na promicanju glazbene kulture;
  • Peter Logar iz Tirola (Austrija) - za donacije vatrogastvu na području Grada Lipika;
  • Željko Butorac iz Lipika - za dugogodišnji uspješan rad u gospodarstvu i pružanje potpore udrugama civilnog društva (posmrtno).

Počasnim građaninom Grada Lipika proglašen je:

  • Jean-Claude Dumont, Francuska.