Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2011. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU LIPIK - za dugogodišnji uspješan rad i postignute rezultate u poslovanju, te naporima u poboljšanju uvjeta u pružanju usluga korisnicima;
  • Ankica Horvat iz Lipika - za dugogodišnji predani rad u prosvjeti na odgoju i obrazovanju generacija školaraca na području Grada Lipika;
  • Goran Cah iz Lipika - talentiranom mladom glazbeniku za postignute rezultate na natjecanjima u domovini i inozemstvu;
  • Udruga slijepih Pakrac-Lipik - za uspješan rad na socijalizaciji i resocijalizaciji članova udruge s građanstvom.