Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2012. godina

Počasnim građaninom Grada Lipika proglašen je:

  • Mladen Markač, general

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • Darko Almaši - za dugogodišnji predani rad u prosvjeti;
  • Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik - za dugogodišnji uspješni rad na organizacijji i unaprjeđenju vatrogastva;
  • Davor Marukić iz Lipika - za uspjehe u obogaćivanju kulturnog života grada;
  • Vlado Stakor - za uspješan rad i doprinos razvoju radioamaterstva i tehničke kulture na području Grada Lipika.