Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2013. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • UDRUGA BRANITELJA LIPIK 1991. - za promicanje vrijednosti Domovinskog rata i brigu za svoje članove i branitelje i njihove obitelji;
  • Prof. dr. sc. Darko Žubrinić - za zasluge na kulturnom djelovanju i međunarodnoj promociji Grada Lipika;
  • UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA LIDO Dobovac - za doprinos na njegovanju i očuvanju narodnih običaja;
  • Ivan Pušćenik iz Lipika - za zasluge u društvenom i zabavnom životu Grada Lipika;
  • UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA GRADOVA PAKRACA I LIPIKA „LATICA“ - za doprinos u poboljšanju kvalitete života i društvene brige za osobe s posebnim potrebama;

  • Tvrtka MBM d.o.o. Dobrovac - za doprinos u razvitku gospodarstva na području Grada Lipika.