Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2016. godina

Nagrada Grada Lipika za životno djelo 

  • Ivan Klaić Miko (posthumno) - za dugogodišnji humanitarni rad i rad na području zdravstvene njege

Godišnja nagrada Grada Lipika za 2016. godinu:

  • HLD "Jelen" Lipik - za dugogodišnji uspješan rad i doprinos edukaciji mladih naraštaja lovaca u zaštiti divljači i očuvanju okoliša.
  • Luz Kuzhnini - za razvoj malog obrta i poduzetništva 
  • tvrtka Frutarija d.o.o. Split - za uspješan rad i postignute rezultate
  • Nedjeljka Bišćanin - za dugogodišnji predan rad u prosvjeti na odgoju i obrazovanju u Osnovnoj školi Lipik
  • profesor Danijel Rajković - za uspjehe u obogaćivanju kulturnog života grada Godišnju nagradu Grada Lipika- 
  • Siniša Papaik - za dugogodišnji doprinos radu Gradskog vijeća Lipik.