Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2018. godina
2018. godina

Počasnim građaninom Grada Lipika proglašen je:

  • Josip Lucić, general zbora

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  •  Zlatko Grafina (za dugogodišnji dobrovoljni rad na unapređenju rada udruga i razvoju kulturnih događanja),

  • Udruga „Libox“ za izniman doprinos u razvoju sporta i promociji Lipika na svjetskoj razini,

  • Restoran „Nada“ za uspješan rad i djelovanje koje pridonosi razvoju i boljitku Grada Lipika,

  • Lipik Glas d.o.o. za osobit doprinos u gospodarstvu kojim pridonose razvoju Grada Lipika,

  • Mijo Štimac i Ivan Molnar za dugogodišnji doprinos radu Gradskog vijeća Lipika