Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
2019. godina

Počasnim građaninom Grada Lipika proglašen je:

Darko Horvat, ministar gospodarstva, obrta i poduzetništva

 

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • Renato Marinić - za izniman doprinos u razvoju sporta i promociji Grada Lipika
  • Studenac d.o.o. Lipik - za kontinuirani rad i doprinos razvoju Grada Lipika
  • Alojzije Majstorović - za izuzetne uspjehe i rezultate u streličarstvu
  • Josip Prhal - za dugogodišnji rad i doprinos razvoju obrtništva

 

Nagrada Grada Lipika za životno djelo posthumno je dodijeljena Martinu Kovačiću za dugogodišnji rad i doprinos u području sporta