Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
 
Miris Božića u Lipiku
30.11.2019. 00:00 sati

Cjelomjesečna manifestacija u kojoj se perivoj grada Lipika - zaštićeni spomenik parkovne arhitekture u sklopu Toplica Lipik pretvara u Božićnu bajku i kao takav je najveća atrakcija na području Slavonije.
Tijekom cijelog mjeseca u Adventskom parku s ugostiteljskom ponudom održavaju se brojni zabavni programi, a na području grada brojni nastupi, izložbe, koncerti i dodatne atrakcije. Za vrijeme trajanja manifestacije posjetitelji imaju jedinstvenu priliku provozati se turističkim vlakićem Lipik Express i adventskim fijakerom državne ergele Lipik.

Mjesto održavanja: Grad Lipik
Organizatori: Grad Lipik, Turistička agencija LIRA d.o.o., Turistička zajednica grada Lipika