Akcija mjerenja tlaka i šećera u Daruvaru

U subotu 12. rujna na glavnom gradskom trgu u Daruvaru održali smo javnu Akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi u sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“.

Akciju su podržali građani grada Daruvara odazvavši se u velikom broju i gradonačelnik Damir Lneniček.

Članovi i volonteri Centra Krugovi uz svesrdnu podršku i pomoć Danice Cetin Pajer, ravnateljice Razvojne agencije i kolegica, organizirali su Akciju mjerenja tlaka i šećera, uz pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka i omogućivši građanima da obave kratku provjeru zdravlja i podsjete se na važnost aktivne brige o zdravlju i redovitih kontrola, posebno vrijednosti krvnog tlaka i šećera u krvi.

Prisutnim građanima podijeljene  su domaće jabuke kao simbol zdravlja, zdravih životnih izbora i zdrave hrane.

Akcija je popraćena objavama na Radio Daruvaru i objavom u Bjelovarskom listu.