Cilj projekta

Doprinos održivom i konkurentom gospodarskom i tehnološkom razvoju stvaranjem poticajnog poslovnog okruženja koje se temelji na inovacijama, novim tehnologijama i ICT rješenjima u prekograničnom području.

Svrha projekta

Razviti infrastrukturu, ljudske potencijale i omogućiti rješavanje problema nepovoljnog poduzetničkog okruženja prekograničnog prostora. Omogućiti prijenos ideja, informacija i znanja među partnerima i poduzetnicima te omogućiti poduzetnički razvoj temeljen na inovativnom konceptu.

O projektu

Vrijednost projekta: 1.487.795,35€
Ukupna vrijednost projekta Grada Lipika: 502.563,87€
Sufinanciranje EU (85%): 427.197,28€
Trajanje projekta: 1.8.2020. – 31.7.2022.

Ciljana skupina

  1. mala i srednja poduzeća
  2. start up-ovi i budući start up-ovi
  3. jedinice lokalne samouprave
  4. znanstvene organizacije
  5. poduzetničke potporne institucije
demo-attachment-21-Image1

Partneri

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Gradiška (BiH)

Vodeći partner

Daruvar

Projektni partner

Lipik

Projektni partner

Kotor

Projektni partner

Vijesti

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova je web stranica izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaji ove publikacije isključiva je odgovornost Grada Lipika i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.