5. izmjene i dopune plana

Dokumenti: Odluka o izradi 5. ID PPUGL Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna PPUGL za javnu raspravu

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 4/2023)

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika možete preuzeti ovdje

U ovoj rubrici:
Skip to content