5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika – Prijedlog plana za javnu raspravu

Prijedlog 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika možete preuzeti ovdje

Javna rasprava i javni uvid o Prijedlogu Plana započinje 29. veljače i traje zaključno do 08. ožujka 2024. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 06. ožujka 2024. s početkom u 11:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Lipika, Ulica Marije Terezije 27 u Lipiku.

Skip to content