Cjenik dimnjačarskih usluga – Komunalac d.o.o.

Dokumenti: Opći uvjeti pružanja komunalne usluge - dimnjačarski poslovi
Redni broj Naziv usluge Jedinica mjere cijena
bez PDV-a
I. DOMAĆINSTVA (NAJVIŠE DVA STANA, ODNOSNO DVIJE ETAŽE)
1 Čišćenje dimovodnih kanala Komad 30,00 kn
2 Čišćenje taložnice čađi Komad 20,00 kn
3 Čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva Komad 30,00 kn
4 Čišćenje peći na centralno grijanje Komad 50,00 kn
5 Spaljivanje čađi u dimnjaku Sat 80,00 kn
6 Pregled dimovodnih kanala i izdavanje potvrde o ispravnosti Komad 170,00 kn
7 Dimnjačarski poslovi izvan cjenika Sat 50,00 kn
8 Izlazak dimnjačara na intervenciju:
• Dolazak po pozivu Komad 50,00 kn
• Dolazak po kilometru Kilometar 2,50 kn
II. ZA VISE STAMBENE ZGRADE. POSIOVNE1 JAVNE PROSTORE
1 Čišćenje dimovodnih kanala – Prizemlje, do 5m Komad 30,00 kn
2 Čišćenje dimovodnih kanala – Čišćenje sa krova Komad 45,00 kn
3 Za svaki sljedeći kat Komad 10,00 kn
4 Čišćenje taložnice čađi Komad 30,00 kn
5 Čišćenje rezervnih dimnjaka i ventilacijskih kanala Komad 50,00 kn
6 Spaljivanje čađi u dimnjaku Sat 80,00 kn
7 Pregled dimovodnih kanala i priključnog ložišta za izdavanje potvrde o ispravnosti Komad 200,00 kn
8 Čišćenje kotlova do 100 kW Komad 200,00 kn
9 Za svaki sljedeći kW iznad 100 kW kW 1,50 kn
10 Dimnjačarski poslovi izvan cjenika Sat 50,00 kn
11 Izlazak dimnjačara na intervenciju:
• Dolazak po pozivu Komad 50,00 kn
• Dolazak po kilometru Kilometar 2,50 kn
12 Za čišćenje dimnjaka sa krova, cijena se uvećava za 50%
13 Za čišćenje koje se vrši samo jednom godišnje, cijena se uvećava za 100% i vrijedi za sve stavke
14 Za rad izvan radnog vremena i subotom, cijena se uvećava za 50%
15 Za rad nedjeljom, blagdanom i noću, cijena se uvećava za 100%
Skip to content