Cjenik uslužnih komunalnih djelatnosti – Lipkom d.o.o.

USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO
r.br. Opis stavke jed. Mj. Cijena bez PDV
1. Čišćenje tržnice na malo 5,00 kn
2. Najam stola kom 35,00 kn
3. Najam štanda kom 45,00 kn
4. Najam klupe kom 5,00 kn
5. Najam stola i klupe povodom manifestacija u gradu Lipiku komplet. 35,00 kn

 

USLUGE UKOPA POKOJNIKA
r.br. Opis stavke jed. Mj. Cijena bez PDV
I. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA
1. Jednostruko grobno mjesto – godišnje po grobu 90,00 kn
2. Dvostruko grobno mjesto – godišnje po grobu 150,00 kn
3. Za svako dodatno grobno mjesto po grobu 70,00 kn
II. USLUGA UKOPA
1. Usluga ukopa u zemljanu raku po ukopu 1.200,00 kn
2. Usluga ukopa u grobnicu po ukopu 960,00 kn
3. Usluga polaganja urne po ukopu 560,00 kn
4. Uporaba mrtvačnice po ukopu 100,00 kn
5. Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i uvođenje podataka u grobni očevidnik po grobu 50,00 kn
6. Uvođenje podataka u grobni očevidnik po osobi 50,00 kn
7. Naknada za izdavanje potvrde o vlasništvu grobnog mjesta po grobu 50,00 kn
8. Izdavanje potvrde za ukop po ukopu 50,00 kn
9. Suglasnost za izvođenje radova na groblju po grobu 150,00 kn
III. Jednokratna naknada kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme. Gradsko groblje Lipik/Filipovac
1. Jednostruko grobno mjesto – zemljani grob
1,20×2,50 m
kom 500,00 kn
2. Dvostruko grobno mjesto – zemljani grob
2,40×2,50m
kom 800,00 kn
IV. Jednokratna naknada kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme. Groblja po ostalim mjestima
1. Jednostruko grobno mjesto – zemljani grob
1,20×2,50 m
kom 300,00 kn
2. Dvostruko grobno mjesto – zemljani grob
2,40×2,50m
kom 500,00 kn
V USLUGA UKOPA
1. Usluga ukopa u zemljanu raku po ukopu 1.200,00 kn
2. Usluga ukopa u grobnicu po ukopu 960,00 kn
3. Usluga polaganja urne po ukopu 560,00 kn
Skip to content