Ispravak javne ponude za stjecanje prava vlasništva na zemljištu

Temeljem članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) Gradonačelnik Grada Lipika objavljuje:

ISPRAVAK JAVNE PONUDE

ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU

U Javnoj ponudi za stjecanje prava vlasništva na zemljištu Klasa: 940-01/22-01/04, Urbroj: 2177-2-03-04/2-24-29 objavljenoj 04.04.2024. god. kojom Grad Lipik poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa stjecanjem prava vlasništva radi izgradnje rekreacijsko turističke zone Raminac u Lipiku ispravlja se iznos na nekretninama k.č.br. 34/1 i k.č.br. 34/2, obje upisane u k.o. Lipik te sada glasi:

 

K.Č.BR. UKUPNA CIJENA CIJENA PO UDJELIMA VLASNIK/SUVLASNIK
34/1 6.447,75 € 6.447,75 € PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, ULICA TABOR 77 (1/1)
34/2 1.175,15 € 1.175,15 € PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, ULICA TABOR 77 (1/1)

 

Rok za izjašnjavanje o ponudi sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa (stjecanja prava vlasništva) je 30 dana od dana objave ovog Ispravka javne ponude za stjecanje prava vlasništva na zemljištu.

Ostali tekst Javne ponude za stjecanja prava vlasništva na zemljištu Klasa: 940-01/22-01/04, Urbroj: 2177-2-03-04/2-24-29 ostaje neizmijenjen.

 

KLASA: 940-01/22-01/04

URBROJ: 2177-2-03-04/2-24-29

U Lipiku 09.04.2024.

Gradonačelnik:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content