Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika

Dokumenti: Obavijest o raspisivanju javnog natječaja Grad Lipik - Odluka o raspisivanju javnog natječaja Grad Lipik - Tekst javnog natječaja Obrazac gospodarskog programa Obrazac ponude Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 Obrazac 4

KLASA: 320-02/21-01/27

URBROJ: 2177-2-03-23-33

U Lipiku, 12. lipnja 2023.

 

 

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika  

 

Na temelju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika, KLASA: 320-02/21-01/27, URBROJ: 2177-2-01-23-31 od 06. lipnja 2023. godine i prethodne Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 320-02/23-02/123, URBROJ: 525-06/175-23-3 od 05. svibnja 2023. godine, Grad Lipik objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika, na području katastarske općine Strižičevac, KLASA: 320-02/21-01/27, URBROJ: 2177-2-01-23-32 od 06. lipnja 2023. godine. 

 

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica i sa potrebnim Obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Grada Lipika: www.lipik.hr , oglasnoj ploči Grada Lipika te na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu Grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Lipika, a koji teče od 12. lipnja 2023. i traje do 12. srpnja 2023. godine.

 

PROČELNICA:

Veronika Prhal

Skip to content