JAVNI POZIV kandidatima za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče

KLASA: 334-05/19-01/01
URBROJ: 2162/02-03/1-19-01
Lipik, 22. ožujak 2019. godine

Temeljem Ugovora broj: 2017-HR-BA-ME10 zaključenog dana 30.5.2017. godine između Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Upravljačkog tijela na Programu Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. i Grada Lipika, za Projekt: “Heritage route – From Trappists to Border guards“ – Sporazuma o partnerstvu u provedbi Projekta “ – Heritage route – From Trappists to Border guards broj: 01. zaključenog dana 20.06.2017. godine između Grada Lipika, Grada Garešnica i Banjalučke biskupije – Caritas Banja Luka Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

 

JAVNI POZIV
kandidatima za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče

u okviru projekta: “Heritage route – From Trappists to Border guards“ organizirat će se edukacija za 2 turistička vodiča . Organizator edukacije je Grad Garešnica

Prijave se mogu podnijeti do 28. ožujka 2019. godine, a mogu se prijaviti svi zainteresirani kandidati koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

–      Imaju državljanstvo RH
–      Poslovno su sposobni
–      Imaju najmanje srednju stručnu spremu
–      Imaju aktivno poznavanje minimalno jednog stranog jezika
–      Imaju boravište/prebivalište na području Grada Lipika

 

Poželjno je da kandidati imaju:
–      Posjeduju srodne certifikate (npr. Turistički pratitelj, voditelj ruralnog turizma itd)
–      Završeno obrazovanje turističkog smjera

 

U prijavi na Poziv navode se osnovni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) uz vlastoručni potpis. Prijavi se trebaju priložiti dokazi o ispunjavanju formalnih i posebnih uvjeta:

–      Životopis
–      Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
–      Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
–      Prilog dodatne dokumentacije:

  • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  • Potvrda o provođenju srodnih aktivnosti
  • Srodni certifikat/potvrda

 

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: put.bastine@lipik.hr s naznakom u naslovu elektroničke poruke – Prijava za edukaciju turističkog vodiča.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Pozivu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti, a za one koji ne budu pristupili testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.

Kandidati će nakon prijave proći razgovor s komisijom za odabir kandidata u kojem će se testirati poznavanje kulturno-povijesne baštine Lipika te poznavanje stranog jezika.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na internet stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i oglasnoj ploči Grada Lipika, najkasnije 3 dana prije održavanja provjere.

 

Odabrani kandidati (2 osobe) za turističke vodiče dužni su proći obaveznu teoretsku i praktičnu nastavu. Nastava se odvija on-line. Nakon završetka edukacije odabrani kandidati su obavezni pristupiti polaganju ispita i izradi završnog/pristupnog rada koji se polaže kod pružatelja usluge edukacije turističkog vodiča. Ispit mora biti položen do 24. svibnja 2019. godine.

Troškovi edukacije za odabrane kandidate biti će financirani iz aktivnosti projekta „Heritage route – From Trappists to Border guards“.

Poziv je objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika i Turističke zajednice Grada Lipika.

 

Osoba zadužena za kontakt s kandidatima:
Ksenija Tutić
Voditelj projekta
Tel. 034 314 812, e-mail: put.bastine@lipik.hr

Gradonačelnik Grada Lipika:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content