JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2019. godini

Dokumenti: Izmjena Javnog poziva

Temeljem članka 29. Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/19) objavljuje se

IZMJENA JAVNOG POZIVA
mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera
Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2019. godini

U t. 2. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORE Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2019. godini; KLASA: 371-02/19-01/01, URBROJ: 2162/02-03/1-19-02 objavljenog 6. svibnja 2019. godine mijenja se st. 2. kako slijedi:
„Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava predviđenih ovim pozivom, odnosno do 30. studenog 2019. godine.“

Ostale odredbe JAVNOG POZIVA mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2019. godini.

Klasa: 371-02/19-01/01
Urbroj: 2162/02-03/1-19-06
Lipik, 30. listopada 2019. godine

Skip to content