Javni poziv o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova iz paketa Mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Dokumenti: Javni poziv

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Lipika o provedbi programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni rad na području Grada Lipika u 2022.g. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika objavljuje

 

JAVNI POZIV

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova iz paketa mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Predmet Javnog poziva: prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci/provedba mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni radovi 2022 – Marimo za našu budućnost

 

Broj radnika koji se prima: (6) M/Ž

Naziv radnog mjesta: radnik/ca na održavanju čistoće

Radno vrijeme: Rad sa punom radnom vremenu

Prijevoz: Naknada za prijevoz

Radno iskustvo: Radno iskustvo nije potrebno

Uz prijavu priložiti: Osobnu iskaznicu i OIB

 

 

Prijave na javni poziv podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva na adresu:

GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik, 34 551 Lipik, s naznakom“ Za javne radove“ – Marimo za našu budućnost

 

PRIJAVE SE PODNOSE do 11.5.2022.g.

 

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju o čemu će kandidati naknadno biti obaviješteni.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sve informacije na telefon : (034) 314-809

 

KLASA: 112-03/22-01/1

URBROJ: 2177/02-03-02/1-22/2

U Lipiku, 03.05.2022.  

 

Pročelnica:                

Veronika Prhal 

               

Skip to content