Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0107

OBAVIJEST

o promjeni datuma obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0107

 Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavio je dana 29.04.2021. god. Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0107 koja zahvaća k.č.br. 483 i k.č.br. 484 u k.o. Antunovac sa početkom obilježavanja u srijedu, 12. svibnja 2021. god. u 10:45 sati.

 

Zbog najavljenih vremenskih neprilika obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije odgađa se za srijedu, 19. svibnja 2021.g. u 11:45 sati. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja  može se izvršiti neposredno prije obilježavanja u Gradskoj upravi Grada Lipika (19.05.2021. god. u 11:00 sati).

 

KLASA: 340-01/20-01/02

URBROJ: 2162/02-03-04/2-21-10

Lipik, 11. svibnja 2021.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

_____________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0107

 

I

Postojeća nerazvrstana cesta N0107 evidentirana je u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama od 23.03.2021. god., Klasa: 340-01/21-01/01, Urbroj: 2162/02-03-04/2-1. Nerazvrstana cesta N0107 zahvaća k.č.br. 483 i 484, u k.o. Antunovac.

Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Antunovcu i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Antunovcu tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja  izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 12. svibnja 2021. g. u vremenu od 10:00 do 10:20 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 10:45 sati.

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

Klasa: 340-01/20-01/02

Urbroj: 2162/02-03-04/2-21-7

Lipik, 29. travanj 2021.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content