Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1201

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1201

 

I.

Postojeća nerazvrstana cesta N1201 evidentirana je u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama od 16.09.2021. god., Klasa: 340-01/21-01/04, Urbroj: 2162/02-03-04/2-1 i Ispravku Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, Klasa: 340-01/21-01/04, Urbroj: 2162/02-03-04/2-2  te u Evidenciji nerazvrstanih cesta Grada Lipika.

Nerazvrstana cesta N1201 zahvaća k.č.br. 527, u k.o. Jagma (od Ž4112 do ograde groblja u Jagmi odnosno dijelove k.č.br. 243/2, 243/1, 242/2, 244, 247/2, 247/1, 246, 238, sve u k.o. Jagma).

Ovim putem se obavještava sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Jagmi i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Jagmi tiče njihovih pravno zaštićenih interesa o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

 

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će ovlaštena tvrtka za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb.

 

III.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 10.02.2022. god. u vremenu od 09:00 do 09:20 sati u prostorijama Grada Lipika u Velikoj vijećnici, soba broj 7, Marije Terezije 27, Lipik

Grad Lipik započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije dana 10.02.2022. s početkom u 09:30 sati. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izjašnjavanje u prostorijama Grada Lipika i izlazak na teren se odgađaju za prvi sljedeći radni dan bez oborina. Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, a zbog većeg područja mjerenja mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Lipika radi dogovora i na telefonski broj 034/314-820 ili osobno u ured.

 

IV.

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

V.

Ako iz opravdanog razloga zainteresirane osobe ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, uvid u Geodetski elaborat kao i izjašnjavanje o istome može se izvršiti najkasnije do 01. ožujka 2022. godine u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik.

 

VI.

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

KLASA: 340-01/21-01/04

URBROJ: 2162/02-03-04/2-22-5

Lipik 28. siječanj 2022. god.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content