Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N2108

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N2108

 

I.

Postojeća nerazvrstana cesta N2108 evidentirana je u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama od 16.09.2021. god., Klasa: 340-01/21-01/04, Urbroj: 2162/02-03-04/2-1 te u Evidenciji nerazvrstanih cesta Grada Lipika.

Nerazvrstana cesta N2108 zahvaća k.č.br. 1827, u k.o. Poljana.

Ovim putem se obavještava sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Poljani i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Poljani tiče njihovih pravno zaštićenih interesa o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

 

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će ovlaštena tvrtka za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb.

 

III.

Grad Lipik započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije dana 15.11.2021. s početkom u  09:00 sati. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izlazak na teren se odgađa za prvi sljedeći radni dan bez oborina. Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, a zbog većeg područja mjerenja mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Lipika radi dogovora: na telefonski broj 034/214-820 ili osobno u ured.

 

IV.

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

V.

Ako iz opravdanog razloga zainteresirane osobe ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, uvid u Geodetski elaborat kao i izjašnjavanje o istome može se izvršiti najkasnije do 06. prosinca 2021. godine u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik.

 

VI.

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

Klasa: 340-01/21-01/06

Urbroj: 2162/02-03-04/2-21-3

Lipik, 03. studeni 2021.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content