Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N2504

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N2504

I.
Postojeća nerazvrstana cesta N2504 evidentirana je u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama, Klasa: 340-01/21-01/12, Urbroj: 2177-2-03-04/2-22-4 i Ispravku Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, Klasa: 340-01/21-01/12, Urbroj: 2177-2-03-04/2-22-5 te u Evidenciji nerazvrstanih cesta Grada Lipika.
Nerazvrstana cesta N2504 zahvaća k.č.br. 736/5, u k.o. Subocka (od k.č.br. 736/8 do L41009 odnosno dijelove k.č.br. 736/6 i 738/1 sve u k.o. Subocka).
Ovim putem se obavještava sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Subockoj i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Subockoj tiče njihovih pravno zaštićenih interesa o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

II.
Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će ovlaštena tvrtka za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb.

III.
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 15.03.2022. god. u vremenu od 09:00 do 09:20 sati u prostorijama Grada Lipika u Velikoj vijećnici, soba broj 7, Marije Terezije 27, Lipik
Grad Lipik započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije dana 15.03.2022. s početkom u 09:30 sati. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izjašnjavanje u prostorijama Grada Lipika i izlazak na teren se odgađaju za prvi sljedeći radni dan bez oborina. Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Lipika radi dogovora na telefonski broj 034/314-820 ili osobno u ured.

IV.
Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

V.
Ako iz opravdanog razloga zainteresirane osobe ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, uvid u Geodetski elaborat kao i izjašnjavanje o istome može se izvršiti najkasnije do 11. travnja 2022. godine u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik.

VI.
Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Klasa: 340-01/21-01/12
Urbroj: 2162/02-03-04/2-22-6
Lipik 08. ožujak 2022

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti:
Irena Tutić

Skip to content