Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N2602

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

JAVNI POZIV

radi

obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N2602

 

I

Postojeća nerazvrstana cesta N2602 evidentirana je u Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/11, 4/12, 1/13, 2/13, 2/14, 10/15 – pročišćeni tekst, 12/15, 18/15, 1/16, 2/16, 5/16, 6/16, 3/17, 5/17, 3/18, 7/18, 2/19, 1/20, 2/20, 2/21, 3/22, 7/23, 8/23) čiji je sastavni dio Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Lipika.

Nerazvrstana cesta N2602 zahvaća k.č.br. 1417/1, 247/2, 1400, 1393, 1404, 1423, 858/8, 1257/58, 1054/1, 1054/6, 1257/42, 860, 859/1, 859/3, 174, 1405, 500/1, 1443, 858/5, 497, 247/3, 498, 349, 350, sve u k.o. Šeovica.

Ovim putem se obavještava sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je postojeća nerazvrstana cesta u Šeovici i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Šeovici tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

 

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 20. ožujka 2024. god. u vremenu od 09:00 do 09:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 09:40 sati.

Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izjašnjavanje u prostorijama Grada Lipika i izlazak na teren se odgađaju za prvi sljedeći radni dan bez oborina, o čemu će svi zainteresirani biti obavješteni javnom objavom.

Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, a radi dogovora o prisustvovanju mjerenju mogu se javiti u gradsku upravu Grada Lipika i na telefonski broj 034/314-823 ili osobno u ured.

 

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

IV

Ako iz opravdanog razloga stranke ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid se može izvršiti i naknadno, najkasnije do 15. travnja 2024. godine u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik.

 

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

KLASA: 340-01/23-01/09

URBROJ: 2177-2-03-04/2-24-2

Lipik, 11. ožujka 2024.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content