Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N0808, N0809 i N0810

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N0808, N0809 i N0810

 

I

Postojeće nerazvrstane ceste N0808, N0809 i N0810 evidentirane su u  Evidenciji nerazvrstanih cesta na području Grada Lipika, Klasa: 340-01/16-01/13 koju vodi Jedinstveni upravni odjel na temelju članka 25. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/11, 4/12, 1/13, 2/13, 2/14, 10/15 – pročišćeni tekst, 12/15, 18/15, 1/16, 2/16, 5/16, 6/16, 3/17, 5/17, 3/18, 7/18, 2/19, 1/20, 2/20).

Nerazvrstana cesta N0808 zahvaća k.č.br. 345, 562 i 651, u k.o. Čaglić.

Nerazvrstana cesta N0809 zahvaća k.č.br. 568, 621 i 622, u k.o. Čaglić.

Nerazvrstana cesta N0810 zahvaća k.č.br. 612/9 u k.o. Čaglić.

Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima su postojeće nerazvrstane ceste u Čagliću i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta u Čagliću tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja  izrađenog po ovlaštenoj tvrtki za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

 

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 14. travnja 2021. g. u vremenu od 10:00 do 10:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije 14.04.2021. god. s početkom u 13:00 sati, 15.04.2021. god. od 10:00 – 15:00 sati i 16.04.2021. god. od 10:00 sati do završetka obilježavanja.

 

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 10. svibnja 2021. godine.

 

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

Klasa: 930-01/21-01/01

Urbroj: 2162/02-03-04/2-21-5

Lipik, 01. travanj 2021.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content