Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N2001 i N2002

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N2001 i N2002

I.

Postojeće nerazvrstane ceste N2001 i N2002 evidentirane su u Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/11, 4/12, 1/13, 2/13, 2/14, 10/15 – pročišćeni tekst, 12/15, 18/15, 1/16, 2/16, 5/16, 6/16, 3/17, 5/17, 3/18, 7/18, 2/19, 1/20, 2/20) čiji je sastavni dio Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Lipika.
Nerazvrstana cesta N2001 zahvaća k.č.br. 1289, u k.o. Marino Selo.
Nerazvrstana cesta N2002 zahvaća k.č.br. 706/38, 706/37, 1289, 706/47 u k.o. Marino Selo.
Ovim putem se obavještava sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima su postojeće nerazvrstane ceste u Marinom Selu i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta u Marinom Selu tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

II.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 16. svibnja 2023. god. u vremenu od 09:00 do 09:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena mrtvačnica uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 10:00 sati.
Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izjašnjavanje u prostorijama Grada Lipika i izlazak na teren se odgađaju za prvi sljedeći radni dan bez oborina, o čemu će svi zainteresirani biti obavješteni javnom objavom.
Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, a radi dogovora o prisustvovanju mjerenju mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Lipika i na telefonski broj 034/314-823 ili osobno u ured.

III.

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

IV.

Ako iz opravdanog razloga stranke ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid se može izvršiti i naknadno, najkasnije do 05. lipnja 2023. godine u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik.

V.

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Klasa: 363-01/22-01/07
Urbroj: 2177-2-03-04/2-23-11
Lipik, 02. svibanj 2023.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,
graditeljstvo i komunalne djelatnosti:
Irena Tutić

Skip to content