Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora – međunarodnih fondova za 2024. godinu

Dokumenti: MEĐUNARODNI FONDOVI - Izjava o partnerstvu 2024 MEĐUNARODNI FONDOVI - Izjava prijavitelja 2024. MEĐUNARODNI FONDOVI -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2024. MEĐUNARODNI FONDOVI- Javni poziv 2024 MEĐUNARODNI FONDOVI-B1-Opisni obrazac 2024. MEĐUNARODNI FONDOVI-B2-Obrazac proračuna 2024. MEĐUNARODNI FONDOVI-Izjava javni izvori - udruge 2024 MEĐUNARODNI FONDOVI-Uputa za prijavitelje 2024
Skip to content