Nabava usluga deratizacije

Predmet nabave: Usluge deratizacije
Rok za dostavu ponuda: 03.04.2013 12:00
Procijenjena vrijednost: 416.000,00
CPV glavni rječnik: 90923000-3 Usluge deratizacije
Način nabave: Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Vrsta postupka: Otvoreni postupak

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2013/S 002-0023866

Skip to content